Инициативи

Състезания по Аеробика, Състезания по Лека атлетика (крос), Футболни турнири, Волейболни турнири, Състезания по дърпане на въже, Състезания по Тенис на маса.
Летен университет и летни университетски игри - 2021 г., Летен университет и летни университетски игри - 2022 г., Зимен университет и зимни университетски игри - 2023 г., Летен университет - 2023 г., Университетски игри - АУС "Академик", Събрания на Националното представителство на студентските съвети на Република България, Благотворителни кампании, Лятна школа.
Информационни срещи- представяне на Студентски съвет, Участие в КСК, Информационни срещи във факултетите на ПУ "Паисий Хилендарски", Публични лекции на клубове и кръжоци към ПУ "Паисий Хилендарски" и ELSA Plovdiv, Дни на кариерата, Информационни срещи „Erasum+”, Информационни срещи за превенция на ХИВ вирусите.
Студентска юридическа научна академия - 2022 и 2023 г., Национална студентска научна конференция – "Екологията- начин на мислене“, Ежегодна конференция - Филологически факултет, Студентски конкурс за поезия и проза - Вестник на ПУ "Паисий Хилендарски", Ден на словото.
Инициативи „1-ви Март”, Инициативи „3-ти Март”, Инициативи „8-ми Март”, Отбелязване на официалните празници в Република България, Инициатива „Засаждане на дърво”, Благотворителни кампании, Кръводарителски кампании, Участие в кампаниите за стипендии и общежития, Тийм Билдинг, Кръгли маси и дискусионни форуми, Анкетиране на студенти и докторанти, Тематични партита, Участие на представители на Студентски съвет в различни радиа, новинарски емисии и телевизионни изяви.