За контакти

Студентски съвет

Гр. Пловдив, ул. ”Цар Асен” № 24, кабинет № 104

тел.: 032/ 261-296

e-mail: ss@uni-plovdiv.bg