РЪКОВОДСТВО

Виктория Палигорова

Председател
e-mail: stu2207358050@uni-plovdiv.bg
тел. 0898 23 13 63

Снежина Сулева

Секретар
e-mail: stu2008461037@uni-plovdiv.bg
тел. 0882 58 00 66

Калина Кръстева

Заместник-председател
e-mail: stu2006551023@uni-plovdiv.bg
тел. 0893 00 75 37

Владимир Калпакчиев

Заместник-председател
e-mail: stu2101561012@uni-plovdiv.bg
тел. 0882 76 31 40


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Денис Петков

Координатор
e-mail:
тел. 0895 17 53 58


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Виктория Палигорова

„Стипендии и общежития“
„Учебна, проектна и научноизледователска дейност“

PR, културни и социални дейности

Елка Петрова

Връзки с обществеността и международна дейност

e-mail: elkapetrova@uni-plovdiv.bg

Владимир Калпакчиев

„Информационно и техническо обслужване“

Вяра Трифонова

„Правно-административни въпроси, жалби и предложения“

„Спорт“