Комисии

Стипендии и общежития – Илияна Иванова

Информационното и техническо обслужване – Николай Чавдаров
(тел.: 0893/56-86-85; e-mail: chavdarovnikolai@gmail.com)

Учебна, проектна и научноизследователска дейност  – Мария Бъчварова

Връзки с обществеността и международна дейност  

PR, културни, социални дейности - Ива Койчева (тел.: 0893/56-86-81)

Спорт

Правно-административни въпроси, жалби и предложения – Биляна Стефанова (тел.: 0893/56-86-75)

Звено „Студенти в неравностойно положение” 

Comments are closed