Общо събрание

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ ОБЩО СЪБРАНИЕ

Биологически факултет (БФ)
Председател на факултета:
1. Биляна Стефанова
телефон: 
e-mail:
Членове:
2. Джулиано Георгиев;
3. Натали Колева;
4. Мария Димитрова;
5. Сибел Азиз;

Педагогически факултет (ПФ)
Председател на факултета:
1. Таня Найденова
телефон: 0893/56-86-82
e-mail: tan.najdenova@gmail.com
Членове:
2. Светослав Енчев;
3. Желязко Атанасов;
4. Теодора Диакомова;
5. Василена Маринова;

Факултет по икономически и социални науки (ФИСН)
Председател на факултета:
1. Илияна Иванова
телефон: 
e-mail:
Членове:
2. Златко Русев;
3. Николай Аргиров;
4. Теодора Цонева;
5. Поли Георгиева;

Факултет по математика, информатика и информационни технологии (ФМИ)
Председател на факултета:
1. Николай Чавдаров
телефон: 0893/56-86-85
e-mail: chavdarovnikolai@gmail.com
Членове:
2. Стефан Георгиев;
3. Иван Найденов;
4. Димитър Палазов;
5. Ивайло Евтимов;

Факултет по физика и инженерни технологии (ФФИТ)
Председател на факултета:
1. Мирослав Радичев
телефон:0893/56-86-77
e-mail: miroe250@abv.bg
Членове:
2. Красимир Палийски;
3. Димитър Костов;
4. Боряна Ненова;
5. Пепа Бешликова;

Филологически факултет (ФФ)
Председател на факултета:
1. Александра Кръстева
телефон:
e-mail: 
Членове:
2. Елена Димитрова;
3. Константин Обретенов;
4. Елка Петрова;
5. Кристина Петкова;

Философско-исторически факултет (ФИФ)
Председател на факултета:
1. Ива Койчева
телефон: 0893/56-86-81
e-mail: Koi4eva_1990@abv.bg
Членове:
2. Георги Иванов;
3. Христо Петров;
4. Борислав Иванов;
5. Антон Казаков;

Химически факултет (ХФ)
Председател на факултета:
1. Мария Бъчварова
телефон: 0893/56-86-78
e-mail:
Членове:
2. Данаил Христов;
3. Росица Костова;
4. Кристина Богданова;
5. Йорданка Статиева;

Юридически факултет
Председател на факултета:
1. Изабела Петкова
телефон:
e-mail: n/a
Членове:
2. Иван Кърчев;
3. Станиела Иванова;
4. Любослав Ангелов;
5. Ивайло Василев;

Comments are closed