Национална студентска научна конференция

baner

Публикуване

Пълният текст на докладите (до 15 страници, с таблици, фигури и литературен списък) ще бъдат отпечатани в специален сборник с доклади, ако те отговарят на изискванията и бъдат изнесени на конференцията.Те не бива да са публикувани до този момент. Първият автор на доклада задължително трябва да бъде студент. Представянето на докладите е на български език, а публикуването в сборника може да бъде на българси или английски език (по желание на автора).
Пълният текст на научните разработки на екологична тематика (до 10 страници, с таблици, фигури и литературен списък) ще бъдат отпечатани в специализираното научно списание „Ecologia Balkanica”, ако те отговарят на изискванията на списанието. Те не бива да са публикувани до този момент. Първият автор на доклада задължително трябва бъде студент, но е желателно разработката да бъде в съавторство с преподавател. Представянето на докладите е на български език, а публикуването в списанието задължително е на английски език, оформено според изискванията за автори на списанието. Конференцията ще се проведе в 15 аудитория в сградата на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Тодор Самодумов“ 2 (до Античния театър).