Инспектори

СПЕЦИАЛНОСТ и форма на обучение ИНСПЕКТОР Сграда, етаж, стая, служ. тел.
Актьорство за драматичен театър, редовно обучение Рени Червенкова Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 261 785
Анализ и контрол, редовно обучение Невена Тиролска Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 261 319
Английска филология, редовно обучение Лидия Апостолова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 373
Археология, редовно обучение Весела Говедарова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 354
Балканистика, редовно обучение Весела Говедарова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 354
Бизнес информационни технологии, редовно обучение Диана Минчева Нова сграда, етаж 3, стая 340, тел. 261 788
Бизнес информационни технологии, задочно обучение Нели Тодорова Нова сграда, етаж 3, стая 337, тел. 261 736
Бизнес математика, редовно обучение Константина Иванова Нова сграда, етаж 3, стая 339, тел. 261 755
Биоинформатика, редовно обучение Даниела Георгиева Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 456
Биология, редовно и задочно обучение Даниела Георгиева Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 456
Биология и английски език, редовно обучение Даниела Георгиева Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 456
Биология и химия, редовно обучение Славка Илиева Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 393
Българска филология, редовно и задочно обучение Весела Говедарова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 354
Български език и английски език, редовно обучение Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Български език и италиански език, редовно обучение Мариана Колева-Петрова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 344
Български език и испански език, редовно обучение Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Български език и история, редовно и задочно обучение Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Български език и китайски език, редовно обучение Мариана Колева-Петрова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 344
Български език и корейски език, редовно обучение Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Български език и немски език, редовно обучение Весела Говедарова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 354
Български език и новогръцки език, редовно обучение Мариана Колева-Петрова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 344
Български език и руски език, редовно и задочно обучение Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Български език и турски език, редовно обучение Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Български език и френски език, редовно обучение Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Гражданско образование и чужд език, редовно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 358
Графичен дизайн и реклама, редовно обучение Рени Червенкова Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 261 785
Джаз и поп изпълнителско изкуство, редовно обучение Валентина Иванова Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 261 766
Екоенергийни технологии, редовно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Екология и опазване на околната среда, редовно и задочно обучение Славка Илиева Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 393
Екология на биотехнологичните производства, редовно обучение Славка Илиева Ректорат, етаж 2, стая 131, тел. 261 393
Етнология, редовно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 358
Инженерна физика, редовно и задочно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Информатика, задочно обучение Константина Иванова Нова сграда, етаж 3, стая 339, тел. 261 755
Информатика, редовно обучение Нели Тодорова Нова сграда, етаж 3, стая 337, тел. 261 736
Информационно и компютърно инженерство, редовно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, редовно обучение Нели Тодорова Нова сграда, етаж 3, стая 337, тел. 261 736
История, редовно и задочно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 358
История и чужд език, редовно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 358
Компютърна химия, редовно обучение Невена Тиролска Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 261 319
Компютърни и комуникационни системи, редовно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Културен туризъм, редовно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 344
Лингвистика с бизнес администрация (английски език и втори чужд език), редовно обучение Мариана Колева-Петрова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 344
Лингвистика с информационни технологии (Английски език и втори чужд език), редовно обучение Лидия Апостолова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 373
Лингвистика с маркетинг (английски и втори чужд език), редовно обучение Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Макроикономика, редовно и задочно обучение Катя Младенова Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 261 326
Маркетинг, редовно и задочно обучение Елена Шишкова Ректорат, етаж 2, стая 229, тел. 261 370
Математика, редовно обучение Нели Тодорова Нова сграда, етаж 3, стая 337, тел. 261 736
Математика, информатика и информационни технологии, редовно обучение Диана Минчева Нова сграда, етаж 3, стая 340, тел. 261 788
Медицинска биология, редовно обучение Даниела Георгиева Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 456
Медицинска химия, редовно обучение Невена Тиролска Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 261 319
Международни икономически отношения, редовно обучение Снежа Тодорова Ректорат, етаж 2, стая 227, тел. 261 375
Мениджмънт на туристическия бизнес, редовно и задочно обучение Елена Шишкова Ректорат, етаж 2, стая 229, тел. 261 370
Молекулярна биология, редовно обучение Даниела Георгиева Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 456
Музика, редовно обучение Валентина Иванова Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 261 766
Начална училищна педагогика, редовно обучение Валентина Иванова Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 261 766
Начална училищна педагогика и чужд език, редовно обучение Валентина Иванова Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 261 766
Педагогика, редовно обучение Рени Червенкова Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 261 784
Педагогика на обучението по музика, редовно обучение Валентина Иванова Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 261 766
Педагогика на обучението по изобразително изкуство, редовно обучение Рени Червенкова Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 261 785
Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, редовно обучение Рени Червенкова Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 261 785
Политология, редовно обучение Елена Шишкова Ректорат, етаж 2, стая 229, тел. 261 370
Право, задочно обучение Петя Лупова Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 261 314
Право, редовно обучение Петя Лупова Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 261 314
Предучилищна и начална училищна педагогика, редовно и задочно обучение Петя Иванова Нова сграда, етаж 3, стая 319, тел. 261 786
Предучилищна педагогика и чужд език, редовно обучение Валентина Иванова Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 261 766
Предучилищна педагогика, редовно обучение Валентина Иванова Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 261 766
Приложна и индустриална екология, редовно обучение Славка Илиева Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 393
Приложна лингвистика (Английски език с втори чужд език), редовно обучение Мариана Колева-Петрова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 344
Приложна лингвистика (Немски език с втори чужд език), редовно обучение Лидия Апостолова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 373
Приложна лингвистика (Френски език с втори чужд език), редовно обучение Лидия Апостолова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 373
Приложна математика, редовно обучение Нели Тодорова Нова сграда, етаж 3, стая 337, тел. 261 736
Психология, редовно и задочно обучение Радослава Христова Нова сграда, етаж 2, стая 219, тел. 261 784
Публична администрация, редовно обучение Катя Младенова Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 261 326
Публична администрация, задочно обучение Катя Младенова Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 261 326
Руска филология, редовно и задочно обучение Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Славистика (полски, чешки, сръбски и хърватски език), редовно обучение Весела Говедарова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 354
Софтуерно инженерство, редовно обучение Константина Иванова Нова сграда, етаж 3, стая 339, тел. 261 755
Софтуерно инженерство, задочно обучение Нели Тодорова Нова сграда, етаж 3, стая 337, тел. 261 736
Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение Константина Иванова Нова сграда, етаж 3, стая 339, тел. 261 755
Софтуерни технологии и дизайн, задочно обучение Диана Минчева Нова сграда, етаж 3, стая 340, тел. 261 788
Социална антропология, редовно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 358
Социална педагогика, редовно обучение Рени Червенкова Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 261 785
Социални дейности, редовно обучение Радослава Христова Нова сграда, етаж 2, стая 219, тел. 261 784
Социология и науки за човека, редовно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 358
Социология на правото, икономиката и иновациите, редовно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 358
Специална педагогика, редовно обучение Рени Червенкова Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 261 785
Стопанско управление, редовно и задочно обучение Катя Младенова Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 261 326
Счетоводство, редовно и задочно обучение Снежа Тодорова Ректорат, етаж 2, стая 227, тел. 261 375
Телекомуникации с мениджмънт, редовно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Телекомуникационни и информационни системи, редовно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Теология, редовно и задочно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 358
Учител по „Човек и природа“, редовно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Фармацевтични биотехнологии Даниела Георгиева Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 456
Физика и математика, редовно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Физика и астрономия, редовно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Физическо възпитание, задочно обучение Валентина Иванова Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 261 766
Физическо възпитание, редовно обучение Петя Иванова Нова сграда, етаж 3, стая 319, тел. 261 786
Философия, редовно обучение Нели Чиликова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 358
Финанси, редовно и задочно обучение Снежа Тодорова Ректорат, етаж 2, стая 227, тел. 261 375
Френска филология, редовно обучение Мариана Колева-Петрова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 344
Хардуерни и софтуерни системи, редовно обучение Екатерина Кочовска Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 261 394
Химия, редовно обучение и задочно Невена Тиролска Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 261 319
Химия с маркетинг, редовно обучение Невена Тиролска Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 261 319

Comments are closed