Учебни зали

Тип Зала: номер/име Сграда Адрес Местоположение в сградата
аудитория 1, 2 Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 партер
аудитория 3 Сграда на катедра “Атомна физика” ул. “Цар Асен” №24 II етаж
аудитория 4, 5, 11 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 партер
аудитория 6 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 I етаж
аудитория 7, 8 и 10 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 II етаж
аудитория 9 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
аудитория 12 Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 IV етаж
аудитория 13 Сграда Корпус Б ул. “Цар Асен” №24 партер
аудитория 14, 15 Сграда 3 Тепето ул. “Тодор Самодумов” №2
аудитория 16 Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 I етаж
аудитория 17 Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 II етаж
аудитория 18 Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 IV етаж
аудитория 19 Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 V етаж
аудитория 122 Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 I етаж
аудитория 322, 323 и 324 Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 III етаж
аудитория 421 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 IV етаж
аудитория 422, 423 и 424 Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 IV етаж
аудитория 521 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 V етаж
аудитория 601 Сграда Жандармерия бул. “България” №236
аудитория 602 Сграда Жандармерия бул. “България” №236
аудитория 603 Сграда Жандармерия бул. “България” №236
аула 1 и 2 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 II етаж
библиотека Централна университетска библиотека Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 партер
биол. лаборатория Биологически лаборатории Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 III етаж
биол. лаборатория Биологически лаборатории Сграда 3 Тепето ул. “Тодор Самодумов” №2
биол. лаборатория Биотехнология Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 III етаж
биол. лаборатория Биохимия Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 партер
биол. лаборатория Имунология Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 III етаж
биол. лаборатория Микробиология Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 III етаж
заседателна зала Заседателна зала Сграда Корпус А ул. “Цар Асен” №24
кабинет – Библиотека по гръцки език, култура и литература 336 Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 III етаж
кабинет – Библиотека по западни филологии и американистика 503 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 V етаж
кабинет – Библиотека по турски език, култура и литература 331 Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 III етаж
кабинет – билиотека на ФИСН 337 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
кабинет – билиотека на ЮФ 119 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 I етаж
кабинет – езиков 1, 2, 3, 4 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
кабинет – изобр. изкуство 103 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 I етаж
кабинет – Център за руски език и култура 301 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 III етаж
кабинет – немски език 402 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 IV етаж
кабинет – Педагогическа библиотека 403 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 IV етаж
комп. зала 1, 2 Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 I етаж
комп. зала 3 Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 IV етаж
комп. зала 19 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
комп. зала 39 Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 V етаж
комп. зала 202 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 II етаж
комп. зала 315 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
комп. зала 318 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
комп. зала 346 Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 III етаж
комп. зала 146 к.з. Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 I етаж
комп. зала 431, 432, 433, 434 и 446 Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 IV етаж
комп. зала 531, 532, 533, 534, 535, 536, 546 и 547 Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 V етаж
лаборатория АЯФ Сграда на катедра “Атомна физика” ул. “Цар Асен” №24 сграда Атомна физика
лаборатория Биофизика Сграда на катедра “Атомна физика” ул. “Цар Асен” №24 сграда Атомна физика
лаборатория Вакуумна лаб. Сграда на катедра “Атомна физика” ул. “Цар Асен” №24 сграда Атомна физика
лаборатория ТСО Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 II етаж
репетиционна зала 35a Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 IV сглобяема постройка – южен двор
сем. зала 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Сграда 3 Тепето ул. “Тодор Самодумов” №2
сем. зала 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
сем. зала 13 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 I етаж
сем. зала 15, 16 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 II сглобяема постройка – южен двор
сем. зала 17, 18 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III сглобяема постройка – южен двор
сем. зала 20 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 II етаж
сем. зала 21, 22, 23 и 24 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 I сглобяема постройка – южен двор
сем. зала 25, 26 Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 IV етаж
сем. зала 27, 28 Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 I етаж
сем. зала 31, 32 Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 II етаж
сем. зала 33, 34, 35, 36 Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 IV етаж
сем. зала 37, 38, 40, 41 Сграда 2 ул. “Костаки Пеев” №21 V етаж
сем. зала 50 Сграда Корпус А ул. “Цар Асен” №24 партер
сем. зала 51 Сграда Корпус Б ул. “Цар Асен” №24 партер
сем. зала 52, 53 Сграда Корпус Б ул. “Цар Асен” №24 II етаж
сем. зала 101, 104, 105, 106 и 116 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 I етаж
сем. зала 203, 204, 205, 206 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 II етаж
сем. зала 231, 232, 233, 234, 235, 236, 225, 226, 227 и 237А Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 II етаж
сем. зала 303, 304, 305, 306 и 316 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 III етаж
сем. зала 332, 333, 334, 335 и 337А Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 III етаж
сем. зала 401, 404, 405, 406 и 416 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 IV етаж
сем. зала 441, 435, 436 и 427А Сграда 4 Нова сграда ФМИ бул. “България” №236 IV етаж
сем. зала 504, 505, 506 Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 V етаж
сем. зала 516 зала “Конфуции” Сграда 4 Нова сграда ПФ бул. “България” №236 V етаж
сем. зала Молекулярна биология Сграда 3 Тепето ул. “Тодор Самодумов” №2
сем. зала – криминалистика 54 Зала по криминалистика Сграда Корпус Б ул. “Цар Асен” №24 II етаж
спортна зала Спортна зала Сграда Спортна зала бул. “България” №236
стадион Стадион “Академик” Стадион “Академик” бул. “Константин Величков” №85
съдебна зала Учебна съдебна зала Сграда Корпус А ул. “Цар Асен” №24 партер
физ. лаборатория 2 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 II етаж
физ. лаборатория 3 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
физ. лаборатория 4 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 II етаж
физ. лаборатория 124 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 I етаж
физ. лаборатория 129 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 I етаж
физ. лаборатория 304 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
физ. лаборатория 306 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
физ. лаборатория 307 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 III етаж
хим. лаборатория АХ1,АХ2,АХ3 Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 I етаж
хим. лаборатория Инструментални методи Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 II етаж
хим. лаборатория МОХ Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 I етаж
хим. лаборатория НХТ Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 I етаж
хим. лаборатория ОНХ1,ОНХ2 Сграда 1 Ректорат ул. “Цар Асен” №24 I етаж
хим. лаборатория ОХ1,2 Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 II етаж
хим. лаборатория ОХТ Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 III етаж
хим. лаборатория Физикохимия 1,2 Сграда на Химическия факултет ул. “Цар Асен” №24 III етаж

Comments are closed