Общежития

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ

  НА  ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА

 КЛАСИРАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ 2017/2018

  

 

     1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАВЕРЕНА ОТ  СЪОТВЕТНИЯ ИНСПЕКТОР ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ С НАНЕСЕН УСПЕХ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА (закупува се от университетската книжарница); ЗА ПЪРВИ КУРС СЕ НАНАСЯ УСПЕХA, С КОЙТО Е КЛАСИРАН СТУДЕНТЪТ;

     2. ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО (ДОМАКИНСТВОТО) ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА (изписани помесечно и с индентификационен номер на фирмата, която издава служебната бележка)-ОТ МЕСЕЦ МАРТ 2017 Г. ДО МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 Г. (или последните шест получени заплати); ЗА ЕТ ПОСЛЕДНАТА ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ксерокопие); РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА –ДОХОДИТЕ ОТ СТРАНАТА В КОЯТО РАБОТЯТ.

    3. АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК (за студентски семейства);

    4. АКТ ЗА РАЖДАНЕ – КСЕРОКОПИЕ (при неизвестни родители);

    5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители);

    6. УВЕРЕНИЯ ЗА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ;

    7. КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ТЕЛК (при инвалидност над 70%);

    8. КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ и ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА (при разведени родители);

    9. ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ (ЗА БЕЗРАБОТЕН РОДИТЕЛ);

 

БЕЗ КЛАСИРАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ СЕ НАСТАНЯВАТ:

1. СТУДЕНТСКИ СЕМЕЙСТВА;

2. СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА НЕИЗВЕСТНИ РОДИТЕЛИ;

3. СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ;

4. СТУДЕНТИ ОТ СЕМЕЙСТВА С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧАЩИ;

5. СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%;

6. ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ;

ПРИЕМ НА МОЛБИ – ОТ 01.ІX. ДО 18.ІХ.2017 ГОД. – І КЛАСИРАНЕ 21.ІХ.2017 г.

КЛАСИРАНЕТО ЗА ОБЩЕЖИТИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО НИЗХОДЯЩ РЕД НА БАЗАТА НА ИНДЕКС ПОЛУЧЕН ПО ФОРМУЛАТА:

                              МРЗ/МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН  ОТ СЕМЕЙСТВОТО   +  УСПЕХ 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

1. УВЕРЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №3), ЗАВЕРЕНО ОТ ИНСПЕКТОР УЧЕБЕН ОТДЕЛ;

2. ТРИ СНИМКИ;

3. ДОКУМЕНТ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР – ИЗДАВА СЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (САМО ЗА ПЪРВИ КУРС);

4. ЛИЧНА КАРТА (ПАСПОРТ);

5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (ПРИ ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ);

6. КСЕРОКОПИЕ ОТ ТЕЛК (ПРИ СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%);

7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ;

8. НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД – ИЗДАДЕНА В СТАЯ № 133-СБВ;

9. ПЛАТЕН МЕСЕЧЕН НАЕМ И ДЕПОЗИТ – ПРИ УПРАВИТЕЛЯ НА СТУДЕНТСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ;

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ!

 

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО Т. 9 (ЗА БЕЗРАБОТЕН РОДИТЕЛ) МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

 

                         КОМИСИЯ ПО

                                                  СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ

                                                      ПРИ ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

За контакт: Нина Странджева       тел. 032/261 329    или 032/ 261 385

Comments are closed